Упраління підприємством (процесний аспект) (1998)

Вступ

В даний час в Україні відбувається цілеспрямована реорганізація всього народного господарства. Змінюється форма власності. Адміністративно-командні методи управління підприємством змінюються організаційно-економічним. Це потребує не тільки використання при управлінні підприємством результатів маркетингових досліджень, розробки бізнес-планів, застосування методології стратегічного планування і інших безумовних атрибутів ринкової економіки, але й поглиблення, розвитку відомих положень, закономірностей і принципів науки і практики управління, а також залучення зарубіжного досвіду.

Якщо невеликими ( «малими») підприємствами, керівник, як правило, керує самостійно, то процес управління крупним підприємством, де в керуючої системі зайнято декілька десятків і навіть сотень людей, повинен бути відповідним чином організований. Все це вимагає від керівників всіх рівнів адекватної організації процесу управління, який забезпечив би ефективне управління виробництвом при мінімальних витратах на самоврядування.

Загальна мета даного навчального посібника - дати поглиблене і розгорнуте уявлення про організацію процесу управління підприємством, його взаємозв'язку із законами, принципами управління та організації праці керівників, а також ознайомити читачів з прогресивними вітчизняними і зарубіжними схемами і методами управління. У посібнику не ставилося завдання охарактеризувати і детально викласти всю технологію процесу управління. Більш докладно викладені ті чи інші сторони процесу управління, технології виконання управлінських робіт викладені в роботах, включених до списку рекомендованої літератури.

Матеріал цього посібника є логічним продовженням основних положень теорії і практики управлінських дисциплін, що вивчаються студентами МАУП. Посібник орієнтовано на всі категорії студентів. Воно враховує особливості заочної форми навчання, тому буде корисним для керівників усіх форм власності при вивченні ними теоретичних положень курсу, засвоєнні технології і техніки управління, а такжек при написанні курсових і дипломних робіт. Цей посібник допоможе їм знаходити у своїй практичній діяльності слабкі сторони в організації процесу управління і відшукувати шляхи підвищення його ефективності.
← prev content next →