Упраління підприємством (процесний аспект) (1998)

3. Організація і технологія процесів управління

3. Організація і технологія процесів управління