Ціноутворення (2008)

5.2. Методи розрахунку ціни

Після проведення попередньої роботи підприємство приступає до вибору методу ціноутворення. Хоча остаточний рівень ціни визначається ринком, кожне підприємство повинне проводити розрахунки передбачуваної вихідної (базовою) ціни, що і здійснюється шляхом вживання різних методів. Вибір конкретної методики залежить від того, які цілі воно поставило перед собою, які ситуація на ринку і споживчі характеристики вироблюваних товарів, що реалізовуються. Кожен з методів ціноутворення має свої переваги і недоліки і по-різному впливає на рівень ціни.

У практиці ринкового ціноутворення використовується безліч методів формування ціни, основні з яких представлені в таблиці. 5.5.

Ціна, розрахована яким-небудь методом, є попередньою величиною, що дозволяє підприємству оцінити ситуацію, і надалі рівень ціни коректується з врахуванням знижок, надбавок, системи оподаткування, що діє, інфляційних процесів.

Таблиця 5.5

Методи ціноутворення

1. Методи, орієнтовані на витрати1. Метод повних витрат (фактичних і

стандартних)

2. Метод граничних витрат (фактичних або

стандартних)

3. Метод доходу з обороту

4. Метод рентабельності інвестицій

5. Метод аналізу беззбитковості й визначення

цільовому прибутку
2. Методи, орієнтовані на попит споживачівМетод споживчої оцінки
3. Параметричні методи1. Метод порівняння питомих показників

2. Метод бальних параметричних оцінок

3. Метод кореляційно - регресивгого аналізу

4. Агрегатний метод
4. Методи, орієнтовані на конкурентне оточення1. Метод поточних цін

2. Метод проходження за лідером конкуренції

3. Тендерний метод