Оцінка вартості підприємства (бізнесу) (2009)

1.3. Правове регулювання оцінки діяльності

Правові норми оцінної діяльності закріплені у Федеральному законі від 29 липня 1998 р. № 135-ФЭ " Про оцінну діяльність у Російській Федерації", де введені поняття оцінної діяльності, об'єкта й суб'єкта оцінки, обов'язковість проведення оцінки окремих об'єктів, права й обов'язки оцінювача й ін.

Правові взаємини оцінювача й замовника регулюються договором, що укладаються в писемній формі й не потребуючим нотаріального посвідчення.

Договір повинен містити наступні істотні умови:

підстави для його висновку;

вид об'єкта оцінки і його обумовленої вартості;

грошова винагорода за проведення оцінних робіт;

відомості про страхування цивільної відповідальності оцінювача й ін.

Підтвердженням належного виконання оцінювачем своїх обов'язків за договором є письмовий звіт, що представляється замовникові. Звіт підписується оцінювачем і засвідчується його печаткою.

Стандарти оцінки, обов'язкові до застосування суб'єктами оцінної діяльності. Система нормативних документів (стандарти, методики, кодекс етики) саморегулювальних організацій оцінювачів спрямована на захист прав, охоронюваних законодавством інтересів споживачів і фахівців- оцінювачів.