Оцінка вартості підприємства (бізнесу) (2009)

Розділ 3 Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства з метою визначення його вартості

Основні критерії оцінки ефективності фінансово- господарської діяльності підприємства

Методи виміру економічного ефекту й економічної ефективності

Фінансова стабільність підприємства як показник його ефективності

Оцінка ефективності інвестиційного проекту.