Оцінка вартості підприємства (бізнесу) (2009)

6.1. Дохідний підхід до оцінки ринкової вартості машин і устаткування

Поряд з визначенням ринкової вартості об'єктів нерухомості встановлюють вартість машин і встаткування, що входять у майновий комплекс підприємства.

Машини й устаткування характеризують наступні ознаки:

не зв'язані жорстко із землею;

мають властивість переміщення в інші місця без завдання непоправного збитків будинкам і спорудженням, де їх знову встановлюють;

можуть бути як функціонально самостійними, так і формувати технологічні комплекси.

Виходячи із цілей оцінки її об'єктом можуть виступати:

одна окремо взята машина або встаткування ( для страхування, купівлі-продажу, здачі в оренду);

безліч умовна незалежних друг від друга одиниць техніки (переоцінка машин і встаткування);

виробничо-технологічні системи — комплекс технічних коштів.

У першому випадку оцінку здійснюють "розсипом"; в другому — "потоком"; у третьому випадку — це "системна оцінка". Оцінку машин і встаткування також здійснюють за допомогою трьох підходів: дохідного, ринкового й витратного.

Для реалізації дохідного підходу доцільно визначити очікуваний дохід від оцінюваного об'єкта. Розрахунки здійснюють у кілька етапів:

обчислюють операційний дохід від використання виробничої системи (підприємства, цеху, ділянки);

методом залишку встановлюють ту частину доходу, яку можна віднести до машинного парку системи;

за допомогою методу капіталізації або методу дисконтування обчислюють вартість усього машинного парку.