Оцінка вартості підприємства (бізнесу) (2009)

Глава 8 Оцінка вартості товарно-матеріальних запасів

Загальна характеристика товарно-матеріальних запасів

Класифікація товарно-матеріальних запасів по цільовім призначенню

Особливості обліку товарно-матеріальних запасів 8.4. Особливості оцінки товарно-матеріальних запасів