Оцінка вартості підприємства (бізнесу) (2009)

8.3. Особливості обліку товарно-матеріальних запасів

Товарно-матеріальні запаси враховують по фактичній собівартості.

Основними завданнями подібного обліку є:

правильне й своєчасне документальне оформлення операцій і одержання достовірних даних по заготовлянню, вступі й відпустці запасів;

контроль над схоронністю запасів у місцях їх зберігання на всіх етапах їх руху;

своєчасне виявлення непотрібних і зайвих запасів з метою їх можливого продажу;

здійснення аналізу ефективності використання запасів.

Фактичною собівартістю запасів, придбаних за плату, визнають суму дійсних витрат на придбання, за винятком податку на додану вартість, а також інших податків, що відшкодовуються.

Фактичними витратами на придбання товарно-матеріальних запасів можуть бути:

суми, що сплачуються відповідно до договору постачальникові (продавцеві);

суми, що сплачуються організаціям за інформаційні й консультаційні послуги, пов'язані із придбанням товарно-матеріальних запасів;

мита й інші платежі;

налоги , що невозмещаемые, уплачиваемые в связи с приобретением единицы

винагороди, що сплачуються посередникам;

витрати по заготовці й доставці товарно-матеріальних запасів до місця їх використання, включаючи видатки по страхуванню;

інші витрати, пов'язані із придбанням запасів.

Не включають у фактичні витрати на придбання товарно-матеріальних запасів загальногосподарські й інші накладні видатки, крім видатків, безпосередньо пов'язаних із придбанням даних запасів.

Фактичні витрати на придбання запасів визначають (знижують або підвищують основні розділи бізнес плану) з обліком сумових різниць їх, що виникають до прийняття, до обліку у випадках, коли оплату провадять у рублях у сумі, еквівалентній сумі в іноземній валюті. Під сумовою різницею розуміють різницю між карбованцевою оцінкою фактично зробленої оплати, вираженої в іноземній валюті, кредиторській заборгованості по оплаті запасів, обчисленої за офіційним курсом на дату прийняття її до обліку, і карбованцевою оцінкою цієї кредиторської заборгованості, обчисленої за офіційним курсом на дату її погашення.

Облік і формування витрат на проведення запасів здійснюють у порядку, установленому для обчислення собівартості відповідних видів продукції.