Оцінка вартості підприємства (бізнесу) (2009)

8.4. Особливості оцінки товарно-матеріальних запасів

Фактична собівартість запасів при їхньому виготовленні самим підприємством установлюється виходячи з фактичних витрат, пов'язаних із проведенням цих запасів.

Фактична собівартість запасів, внесених у рахунок внеску в статутний (складовий) капітал організації, установлюється виходячи із грошової оцінки, погодженої її засновниками.

Фактичну собівартість запасів, отриманих підприємством за договором дарування або безоплатно, а основних коштів, що також залишаються від вибуття, і іншого майна, визначають виходячи з поточної ринкової вартості на дату оприбуткування. Під поточної ринковою вартістю розуміють суму коштів, яка може бути отримана в результаті продажу зазначених оборотних активів.

Фактичною собівартістю запасів, отриманих по договорах, що року передбачають виконання зобов'язань (оплату) негрошовими коштами, визнають вартість активів, переданих або підлягаючих передачі підприємством.

Вартість даних активів установлюють виходячи із ціни, по якій у порівнянних обставинах підприємство визначає вартість аналогічних активів.

При неможливості встановити вартість активів, переданих або підлягаючих передачі підприємством, вартість запасів, отриманих організацією по договорах, що передбачають виконання зобов'язань (оплату) негрошовими коштами, визначають виходячи із ціни, по якій у порівнянних обставинах здобувають аналогічні запаси.

Фактична собівартість запасів, по якій вони були прийняті до обліку, зміни не підлягає. Організації торгівлі має право включати до складу витрат обігу витрати по заготовці й доставці товарів до центральних складів (баз), вироблені до моменту їх передачі в продаж.

Товари, придбані організацією для продажу, оцінюють за вартістю їх придбання.

Організаціям роздрібної торгівлі дозволено провадити оцінку придбаних товарів по продажній (роздрібної) вартості з окремим обліком націнок (знижок).

Запаси, що не належать організації, але, що перебувають у її користуванні або розпорядженні за умовами договору, ухвалюють до обліку в оцінці, передбаченої в договорі.

Оцінку запасів, вартість яких при покупці визначена в іноземній валюті, провадять у рублях шляхом перерахування іноземної валюти за курсом Центрального банку Росії, що діє на дату прийняття цих запасів до обліку.