Оцінка вартості підприємства (бізнесу) (2009)

9.3. Майновий підхід до оцінки вартості майна підприємства-боржника

Майновий підхід до оцінки підприємства заснований на аналізі його активів і містить у собі наступні методи: нагромадження активів; скоректованої балансової вартості, вартості заміщення, ліквідаційної вартості. Усі методики розрахунків базуються на єдиній інформаційній базі — балансі підприємства — і дозволяють розрахувати різні вартості підприємства. Ці види вартості мають різні кількісні вираження й необхідні для прийняття певних управлінських розв'язків при антикризовім керуванні. Наприклад, типовий бізнес план при продажі підприємства його ринкову вартість визначають за методикою нагромадження активів; при обґрунтуванні будівництва нового підприємства застосовують методику заміщення.

Основна перевага майнового підходу полягає в тому, що він базується на реально існуючих активах і витратах. У той же час методи цього напрямку статичні, вони не враховують перспективи розвитку підприємства, його майбутню прибутковість.