Оцінка вартості підприємства (бізнесу) (2009)

11.1. Витратний підхід до оцінки людського капіталу

При узагальненій оцінці людського капіталу підприємства застосовуються наступні підходи: витратний, дохідний, експертний, порівняльний.

Витратний підхід до оцінки людського капіталу може бути реалізовано двома методами:

непрямим;

прямим.

Непрямий метод заснований на зіставленні ринкової вартості об'єкта оцінки з вартістю заміщення даного об'єкта. Для цієї мети Д. Тобин, лауреат Нобелівської премії в галузі економіки, запропонував показник (коефіцієнт Д. Тобина) q як відношення ринкової вартості об'єкта до вартості його заміни (заміщення):

q = Ринкова вартість об'єкта : Вартість заміщення об'єкта.

Під вартістю заміщення об'єкта розуміються витрати на створення підприємства і його функціонування з нормальним прибутком (зразкова калькуляція витрат дана в табл. 6).

Таблиця 6

Витрати на створення підприємстваВитратиСума, тис. руб.
Реєстрація й інші формальні процедури6,2
Ліцензування діяльності2,6
Навчання й ліцензування фахівців99,0
Придбання приміщення129,0
Придбання меблів і встаткування офісу200,0
Транспорт150,0
Обіговий капітал101,0
Реклама10,0
Гудвіл (прийнятий по продаваному аналогові з оцінного звіту)140,0
Разом837,8