Оцінка вартості підприємства (бізнесу) (2009)

11.3. Експертний підхід до оцінки людського капіталу

За допомогою експертного підходу доцільно оцінювати наступне:

чи достатня кваліфікація працівника для виконання функцій (профільний утвір, стаж);

є чи в рамках загальної системи керування організаційні можливості для реалізації функцій;

наскільки організаційно-управлінські комунікації забезпечують виконання функції;

чи забезпечує організація розвиток працівників.

Для цієї мети потрібні розгляд і експертна оцінка діючої в компанії організаційної структури.

Оцінка ключового персоналу може здійснюватися на основі особистого внеску в результати діяльності підприємства.

Якщо дана практика існує у вигляді системи атестації персоналу, для планування кар'єрного росту, підвищення посадових окладів, те, вивчивши такого роду інформацію за кілька років, можна зробити важливі для оцінки висновки.

Результати оцінки стану людського капіталу можуть бути використані побічно при прогнозуванні доходів.