Оцінка вартості підприємства (бізнесу) (2009)

12.2. Підходи до оцінки неконтрольних (міноритарних) пакетів

Існують наступні підходи до оцінки неконтрольних (міноритарних) пакетів.

Методами дисконтування грошових потоків, капіталізації доходів, вартості чистих активів, ліквідаційної вартості, а також методом угод оцінюється вартість усього підприємства. Після чого розраховується пропорційна неконтрольному пакету частина загальної вартості підприємства. Базовою величиною, з якої віднімається знижка за неконтрольний характер пакета, є пропорційна даному пакету частка в загальній вартості підприємства, включаючи усі права контролю. Визначається, а потім віднімається із пропорційної частки знижка на неконтрольний характер пакета. Установлюється необхідність і величина додаткової знижки на недостатню ліквідність.

Необов'язкове визначення вартості всього підприємства. Дані для оцінки вартості неконтрольного пакета беруться з даних із продажу порівнянних неконтрольних пакетів ВАТ, і розрахунки робиться методом ринку капіталу. У зв'язку з тим, що дані по цих угодах ставляться до ВАТ, то для ЗАТ віднімають знижку за недостатню ліквідність при визначенні вартості неконтрольного пакета.

Підсумуються всі елементи вартості неконтрольного пакета.