Оцінка вартості підприємства (бізнесу) (2009)

12.3. Премії й знижки у визначенні ринкової вартості акцій

При оцінці контрольного пакета, якщо відсутні які- або окремі елементи контролю, величина премії за контроль повинна бути зменшена на вартість, що доводиться на дані елементи. Напроти, якщо неконтрольному пакету акцій властиві якісь окремі можливості елементів контролю, те це відображається в його вартості.

Премія за контроль визначається як різниця між ціною, вираженої у відсотках, і ціною міноритарного пакета, що вільно звертається.

Однак практика показує, що напередодні злиттів курс акцій починає рости раніше, чим за п'ять днів до офіційного оголошення про угоду, що приводить до заниження премії за контроль. У зв'язку із цим найчастіше відслідковують курс за період від двох місяців до п'яти (робітників) днів.

Знижка за неконтрольний характер пакета є похідній від премії за контроль і заснована на емпіричних даних. Середня премія за контроль коливається в межах 30-40%, знижка з вартості за меншу частку — близько 23%.

Висока ліквідність збільшує вартість акцій, і навпаки. Базова величина, з якої віднімається знижка за недостатню ліквідність, є вартістю високоліквідного порівнянного пакета акцій.

Факторами впливу на ліквідність (розмір знижки) можуть бути:

низькі дивіденди або неможливість їх виплати;

несприятливі перспективи продажу акцій компанії або її самої;

обмеження на операції з акціями (наприклад, законодавчі обмеження вільного продажу акцій закритих компаній).

Ступінь контролю взаємозалежний зі ступенем ліквідності. Контрольний пакет акцій вимагає меншої знижки за недостатню ліквідність, чому міноритарний.

Міноритарні пакети акцій закритих компаній менш ликвидні, чому міноритарні пакети відкритих.

Привілейовані акції дають гарантоване право на дивіденди, але у випадку, якщо компанія має фінансові кошти для виплат. Звичайні акції не мають гарантованих прав на виплату дивідендів.

Платою за зростання ризику, зниження гарантії виплат і відшкодування грошових ресурсів у випадку банкрутств є використання різних знижок на недостатню ліквідність.