Оцінка вартості підприємства (бізнесу) (2009)

13.1. Мета реструктуризації

Зовнішній розвиток підприємства заснований на купівлі (продажу) активів підрозділів, злиттях і поглинаннях, а також видах діяльності по збереженню корпоративного контролю.

Ціль реструктуризації — підвищення вартості акціонерного капіталу за рахунок зміни структури активів; акумуляція коштів на головних напрямках розвитку бізнесу й збереження корпоративного контролю.

Реструктуризація — це ефективне використання виробничих ресурсів, що приводить до збільшення вартості підприємства.

Корпоративне реструктурування означає зміни в структурі капіталу або власності, не пов'язані з операційним (діловим) циклом компанії й засновані на використанні факторів зовнішнього росту капіталу.

Процес реструктуризації пов'язаний з пошуком внутрішніх і зовнішніх джерел розвитку підприємства. Внутрішні фактори засновані на виробленні операційної, інвестиційної й фінансової стратегій створення вартості за рахунок власних і позикових джерел фінансування; зовнішні — на реорганізації видів діяльності й структури підприємства.

Можливість реструктурування з'являється тоді, коли між вартістю, якої має компанія в цей час (поточною вартістю), і потенційною вартістю, досяжної при зміні ряду обставин, існує так званий вартісної розрив.

Вартісної розрив — різниця між поточною вартістю підприємства при існуючих умовах і поточною вартістю підприємства після реструктуризації.

У якості базової моделі розрахунків вартості підприємства з метою реструктурування застосовується метод дисконтування грошових потоків, тому що він дозволяє враховувати майбутні зміни в грошових потоках підприємства.

При оцінці передбачуваного плану реструктурування необхідно скласти прогноз чистих грошових потоків після сплати податків, пов'язаних з поточною діяльністю компанії без обліку фінансових витрат реорганізації. У цьому випадку реструктуризацію можна розглядати як варіант капіталовкладень із первісними витратами й очікуваної в майбутньому прибутком.