Менеджмент інвестиційної діяльності (2003)

3.1.3. Визначення вартості привілейованих акцій як джерела засобів підприємства

Вартість джерела засобів "привілейовані акції з необмеженим періодом обертання" можна (knA) розрахувати з більшою точністю, ніж простих акцій.

Амортизаційні відрахування для більшості фірм є одним із найбільших джерел капіталу; вони можуть бути реінвестовані або повернені до кредиторів та акціонерів. Вартість фондів, утворених із цього джерела, приблизно дорівнює середньозваженій вартості капіталу в період, коли капітал отримується за рахунок нерозподілених прибутків та боргу меншої вартості.

Вартість нерозподілених прибутків (частина поточних прибутків, що не виплачена у формі дивідендів, тобто та, яку можна реінвестувати у виробництво в цьому році) дорівнює нормі прибутку, що встановлюється акціонерами на власний капітал компанії, отриманий за рахунок нерозподілення прибутків.

Ця модель є досить простою, оскільки за привілейованими акціями зазвичай сплачується фіксований дивіденд і понад нього незалежно від розміру прибутку нічого не сплачується.