Менеджмент інвестиційної діяльності (2003)

3.2.1. Традиційний підхід до розрахунку показників економічної ефективності реальних інвестиційних проектів

У теорії та практиці інвестиційного менеджменту оцінювання економічної ефективності інвестиційних проектів може здійснюватися на основі використання різних підходів та методів. Залежно від способу розрахунку дисконту та чистого грошового доходу є дві схеми обчислення показників ефективності: традиційна схема та схема власного капіталу.

Аналіз економічної ефективності здійснюється шляхом розрахунку системи показників (чистого приведеного до теперішньої вартості доходу, внутрішньої норми дохідності, окупності інвестицій, рентабельності проекту тощо), всі вони мають одну важливу особливість: видатки та доходи, розподілені за часом, приводяться до базового моменту часу — дати початку реалізації проекту.

Розглянемо основні методи економічного оцінювання інвестиційних проектів, що використовуються в сучасній практиці інвестиційного менеджменту, та відповідні особливості розрахунку ефективності реальних інвестицій згідно з традиційним підходом.