Менеджмент інвестиційної діяльності (2003)

3.2.1.3. Метод визначення дисконтованого періоду окупності інвестиційного проекту (DPP).

При використанні цього методу під дисконтованим періодом окупності інвестиційного проекту (Discounted Payback Period Method, DPP) розуміють тривалість періоду від дати початку реалізації проекту, протягом якого відбувається повне відшкодування інвестиційних коштів (віддача на капітал досягає приведеної до теперішньої вартості суми здійснених інвестицій).

Під віддачею від капіталу у випадку реальних інвестицій розуміється сума дисконтованих за ставкою г чистих грошових потоків за роками, підрахованих без початкових інвестицій.

Якщо інвестиційний процес становить нерегулярні грошові потоки, то дисконтований період окупності визначається підсумовуванням послідовних складових чистого грошового потоку NCFt, що дисконтуються за ставкою г, поки не буде отримано суми, що максимально наближається до загального дисконтованого обсягу інвестицій.

Отже, особливість розподілу витрат жодним чином не позначиться на тривалості періоду окупності проекту.

Головний недолік цього показника полягає в тому, що він не враховує всього періоду функціонування інвестицій і, як наслідок, на нього не впливає та віддача, що перебуває за межами DPP. Тому цей показник не може слугувати критерієм вибору, а може використовуватися лише у вигляді обмежень при прийнятті інвестиційних рішень. Важливо, щоб дисконтований період окупності інвестиційного проекту був менший від горизонту часу надійного прогнозування ринків збуту та закупівель за проектом, а також прогнозування найважливіших для ефективної реалізації проекту факторів ризику.