Менеджмент інвестиційної діяльності (2003)

3.2.1.4. Метод розрахунку індексу рентабельності інвестицій (РІ) та коефіцієнта ефективності інвестицій (ARR).

Метод розрахунку індексу рентабельності (Profitability Index — PI) є, по суті, продовженням методу визначення чистого приведеного до теперішньої вартості доходу від реалізації проекту.

За правилом РІ приймають інвестиційні проекти, що мають РІ > 1.

Отже, на відміну від чистого приведеного до теперішньої вартості доходу від реалізації проекту індекс рентабельності є відносним показником. Тому він дуже зручний при виборі одного проекту з кількох альтернативних, що мають приблизно однакові значення NPV, або при формуванні портфеля інвестицій з максимальним сумарним значенням NPV в умовах обмеженості фінансових ресурсів.

Коефіцієнт отримуємо у відсотках. Необхідно зазначити, що цей показник має низку слабких сторін:

ARR не враховує різновартості грошових коштів у часі;

ARR ігнорує відмінності у тривалості експлуатації активів, створених завдяки інвестуванню тощо.

Отримане значення ARR порівнюється з коефіцієнтом рентабельності авансованого капіталу, що розраховується як відношення загального чистого прибутку підприємства до загальної суми засобів, авансованих у його діяльність.