Менеджмент інвестиційної діяльності (2003)

3.6. Аналіз ефективності реальних інвестиційних проектів в умовах ризику

Під ризиком в інвестиційному менеджменті в цілому розуміють імовірність виникнення збитків або недоотримання доходів порівняно з варіантом, що прогнозується. Є і більш деталізовані підходи до визначення цього поняття, вони будуть викладені у процесі розгляду основних наявних моделей та методів оцінювання ризику реальних інвестиційних проектів.