Менеджмент інвестиційної діяльності (2003)

3.6.3. Метод оцінювання інвестиційного ризику з використанням еквівалентів невизначеності

Даний метод ґрунтується на регулюванні чистих грошових потоків проекту залежно від пов'язаної з ними міри невизначеності.

Еквівалент невизначеності (СЕ) грошових потоків в умовах ризику виступає як достовірна величина грошових засобів (з імовірністю певної події 1,0), більш прийнятна для суб'єкта, котрий приймає управлінське рішення, ніж запланована величина грошових засобів, які очікується отримати в результаті здійснення конкретних заходів із низькою мірою визначеності. Конвертування очікуваних грошових потоків у f-му періоді в їх еквіваленти визначеності здійснюється з використанням коефіцієнтів конвертування (at), значення яких знаходяться в межах між нулем та одиницею. Більш високе значення а, свідчить про високу міру визначеності очікуваного грошового потоку проекту.

У процесі аналізу ризикованості довготермінових інвестицій коефіцієнти конвертування визначаються на основі суб'єктивних оцінок аналітиків та спеціалістів у різних галузях знань. У цьому випадку показник at характеризує ступінь достовірності очікуваної величини грошового потоку, отриманої на основі експертних оцінок. Якщо в процесі експертизи інвестиційного проекту одночасно враховується цінність грошей у часі та еквіваленти невизначеності, то для уникнення подвійного розрахунку ступеня ризику проекту в оцінці відповідних показників необхідно використовувати безризикову ставку (Z).

Показник чистого приведеного до теперішньої вартості доходу від реалізації інвестиційного проекту для разових початкових.