Державне регулювання економіки (2006)

ВСТУП

Щоб справи йшли добре, потрібен вітер — це зацікавленість, приватна ініціатива... Кермо — державне регулювання.

Василь Леонтьев

Ринок і держава — важливі. Управляти економікою за відсутності одного з них — все одно, що намагатися аплодувати однією рукою.

П. Самуельсон, В. Нордхауз

Державне регулювання соціально-економічного розвитку країни є істотною ознакою сучасної ринкової економіки змішаного типу. Розумний симбіоз ринкових і державних регуляторів дає можливість реалізовувати соціально-економічні цілі розвитку суспільства, досягати високої ефективності виробництва, стабільного економічного розвитку, забезпечувати соціальну справедливість.

Трансформація економічної системи України ставить за мету формування соціально орієнтованої ринкової економіки. Досягти цієї мети неможливо без активної участі держави.

Актуальною в цьому сенсі є ідея німецького економіста Фрідріха Ліста, висловлена ще у середині XIX століття, про те, що У країн, які долею історії опинилися у становищі тих, котрі доганяють, немає іншого способу швидко забезпечити високі темпи економічного розвитку і зайняти належне місце у світі, як спертися на силу і міць держави.

Про активну, цілеспрямовану роль держави у реформуванні національної економіки, здатної забезпечити високу результативність цього процесу, свідчать численні приклади зі світового Досвіду. Так, післявоєнне ефективне реформування Японії та Німеччини, а також кардинальні зміни в економічному розвитку Ряду країн Південно-Східної Азії й Південної Америки відбувалися саме за активної свідомої участі держави.

Забезпечити трансформацію одержавленої економіки в ринкову, уникнувши хаосу і стихійних руйнівних процесів, що відкидають країни далеко назад, може тільки держава. Саме вона, маючи чітку стратегію і програму реформування та використовуючи весь арсенал засобів, що є в її розпорядженні, здатна у відносно короткі строки і з меншими втратами створити умови для становлення цивілізованих соціально-економічних відносин і найповнішого задоволення потреб суспільства.

Перед економікою України стоять складні й важливі проблеми, від вирішення яких залежить майбутнє держави: які функції повинна виконувати держава у трансформаційній економіці, які форми і методи регулювання вона має для цього застосовувати, якою має бути специфіка управління розвитком соціально-економічних процесів в окремих сферах і секторах економіки.

Автори навчального посібника з курсу "Державне регулювання економіки" вдалися до спроби відповісти на ці та інші запитання. Подаючи матеріал стисло і лаконічно та зосереджуючи увагу на найголовнішому, автори намагалися забезпечити логічність і системність у висвітленні питань про управління соціально-економічним розвиток країни.

Структура посібника відповідає програмі курсу: у першому розділі розкриваються наукові основи макроекономічного регулювання, його суть, цілі, об'єкти, функції, теоретичні та практичні засади, принципи, форми, інструменти, у другому — висвітлюються питання регулювання окремих об'єктів і реалізації економічної політики держави у різних секторах і сферах — соціальній, зовнішньоекономічній, науково-технічній. Висвітлюються також питання управління структурною перебудовою національної економіки, інвестиційною та інноваційною діяльністю, регулювання розвитку регіонів, підприємництва й окремих сфер господарської діяльності, зокрема промислового виробництва, агропромислового комплексу.

Особливістю посібника є аналіз вітчизняних проблем через призму міжнародної практики державного регулювання.

Навчальний посібник розрахований насамперед на студентів вузів, слухачів факультетів післядипломної освіти та центрів підвищення кваліфікації.

Усвідомлюючи необхідність вдосконалення курсу, автори з вдячністю приймуть конструктивні зауваження і пропозиції щодо поліпшення структури та змісту посібника.
← prev content next →