Державне регулювання економіки (2006)

2.4. Система органів державної влади та їхні функції у сфері управління економікою України

Система державних органів щодо управління соціально-економічним розвитком країни включає центральні та місцеві органи.Верховна Рада України — вищий законодавчий орган, до компетенції якого належить:

прийняття та зміна законів, постанов, інших законодавчих актів і контроль за їхнім виконанням;

визначення основ державної економічної політики, у тому числі кредитно-грошової,* зовнішньоекономічної, цінової, податкової;

затвердження державного бюджету країни тощо.

Президент — Глава держави, управляє економікою за допомогою указів, постанов, розпоряджень. Йому підпорядкований уряд — Кабінет Міністрів.

Кабінет Міністрів — вищий виконавчий орган державної влади. Йому належить основна роль в управлінні економікою, він зобов'язаний забезпечувати реалізацію законів, постанов та інших законодавчих актів.

У структурі Кабінету Міністрів важливе значення має Міністерство економіки, основними функціями якого є:

безпосередня участь у реалізації соціально-економічної стратегії держави;визначення пріоритетів розвитку національної економіки;

розробка програми соціально-економічного розвитку країни, структурної та інноваційної політики;

участь у розробці соціальної, зовнішньоекономічної, фінансової, кредитно-грошової та валютної політики;

координація зусиль міністерств і відомств на основі положень Законів України, указів і розпоряджень Президента, постанов уряду.

Органи місцевої (регіональної) влади:

наділені всією повнотою державної влади на своїй території;

є самостійними учасниками зовнішньоекономічних зв'язків;здійснюють розпорядження і користування природними ресурсами;

управляють місцевими бюджетами;

створюють умови для виконання державних та регіональних програм;

забезпечують додержання мінімальних соціальних стандартів;

гарантують фінансову самостійність місцевого самоврядування тощо.

Судові, правові органи управління (різних рівнів) —

стежать за виконанням законів, розглядають конфліктні ситуації, претензії суб'єктів господарювання.

Недержавні органи управління економікою: асоціації, об'єднання, спілки (профспілкові, захисту прав споживачів, молодіжні, екологічні, ветеранів, за професійним спрямуванням тощо).Адміністративна реформа — це вид політико-правової реформи у сфері виконавчої влади, спрямованої на вдосконалення її організаційної структури, функцій, кадрового забезпечення, взаємовідносин з місцевим самоврядуванням.

Державне регулювання економіки (ДРЕ) — це система типових заходів законодавчого, виконавчого та судового характеру, за допомогою яких держава впливає на розвиток економіки країни і забезпечує реалізацію соціально-економічних цілей розвитку суспільства.