Державне регулювання економіки (2006)

11.3. Регулювання доходів та споживання населення

Складовою механізму державного регулювання економіки є політика доходів. В умовах ринкової економіки вона стоїть в одному ряду з політикою конкуренції та політикою стабілізації економіки.

У сфері розподільчих відносин потрібна реальна взаємодія економічних критеріїв, пов'язаних із вимогами економічної раціональності, і соціальних критеріїв, що передбачають забезпечення умов для всебічного розвитку всіх членів суспільства.

Мета державного розподілу та перерозподілу ринкових доходів — зменшення різкої диференціації за рівнем доходів і капіталу.

Складність проблеми розподілу та перерозподілу доходів обумовлена відсутністю однозначної відповіді на запитання: "Який розподіл доходів вважати правильним?"Складові механізму розподілу та перерозподілу доходів:

надання суспільних благ;

використання законодавчих актів;

система оподаткування;

трансфертні платежі.Основною складовою грошових доходів населення є заробітна плата. її величина:

впливає на загальні показники соціально-економічної ефективності ринкового ладу в цілому;

є обґрунтуванням стимулів до праці.Мінімальна зарплата (МЗП) — гарантований державою соціальний мінімум нетарифікованої праці.

Функція МЗП — мотивація власника робочої сили до участі у праці.Складові державної політики заробітної плати (ЗП):

проведення глибокої структурної реформи ЗП;

підвищення ролі тарифних угод і колективних договорів у регулюванні доходів;

удосконалення податкового регулювання доходів населення;

створення умов для зростання продуктивності праці;

зростання рівня реальної ЗП;

періодична індексація ЗП у зв'язку із підвищенням споживчих цін;

ліквідація заборгованості з виплат ЗП.