Державне регулювання економіки (2006)

12.2. Основні форми та методи державного регулювання розвитку регіонів

Економічна складова державної регіональної політики передбачає:

забезпечення економічної самодостатності областей через узгодження загальнодержавних інтересів та економічних пріоритетів з регіональними і місцевими;

раціональне розміщення продуктивних сил, реалізацію переваг територіального поділу праці;

створення нової системи управління комунальним сектором економіки;

стимулювання надходження фінансових ресурсів, приватних інвестицій у найдинамічніші області, здатні прискорити зростання національної економіки та сприяти реструктуризації власної економіки;

активізацію розвитку депресивних регіонів;

сприяння формуванню оптимальної структури господарського комплексу, здатної забезпечити найефективніший регіональний розвиток;

контроль з боку держави за зміною суспільних потреб, за дотриманням загальноекономічних, соціальних пріоритетів, забезпеченням досягнень у сфері науково-технічного прогресу;

сприяння розвитку регіонального ринку та споживчого сектору економіки регіону;

створення різних типів спеціальних економічних зон як засобу стимулювання господарської діяльності в регіоні.

Основні проблеми бюджетного регулювання розвитку регіонів:

встановлення науково-обґрунтованих показників, що визначають і гарантують самостійність місцевих бюджетів;

збалансування бюджетної системи за територіями, доходами і витратами;

визначення частки місцевих бюджетів у консолідованому бюджеті держави;

встановлення мінімальної частки доходів місцевих бюджетів, що формуються за рахунок власних доходів (показник реальної фінансової автономії).