Система економічних законів і категорій (2005)

ТЕМА 1. ЄДНІСТЬ І РІЗНОМАНІТНІСТЬ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

ТЕМА 1. ЄДНІСТЬ І РІЗНОМАНІТНІСТЬ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ