Система економічних законів і категорій (2005)

ТЕМА 6. ЗАКОНИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА МАКРОРІВНІ

ТЕМА 6. ЗАКОНИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА МАКРОРІВНІ