Система економічних законів і категорій (2005)

ТЕМА 8. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАКОНІВ У МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЦІ

ТЕМА 8. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАКОНІВ У МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЦІ