Портфельне інвестування (2004)

ПЕРЕДМОВА

Портфельне інвестування — одна з провідних навчальних дисциплін з підготовки магістрів за спеціальністю «Банківська справа» та за програмою «Фінансування та кредитування інвестицій». Цю дисципліну започатковано як логічний розвиток курсу «Інвестування» в частині фінансових інвестицій, який вивчають під час підготовки бакалаврів з економіки та підприємництва.

Ринкові реформи спричинили виникнення в Україні фінансового ринку й появу ринку цінних паперів як його складової. Ці нові явища зумовлюють багато питань: як функціонує ринок цінних паперів? Якими є його інструменти? Як приймають інвестиційні рішення? Як формують ефективний портфель цінних паперів? Як досягають компромісу між дохідністю і ризиком портфеля? Як оцінити наслідки інвестиційних рішень? Змістовні відповіді на зазначені й численні суміжні питання пропонує курс «Портфельне інвестування».

Матеріали навчального посібника «Портфельне інвестування» охоплюють широке коло проблем відповідно до робочої програми курсу, зокрема розглянуто сутність портфельного інвестування як різновиду інвестиційної діяльності, визначено об’єкти та суб’єкти портфельного інвестування, висвітлено правове регулювання процесу портфельного інвестування, організацію й функціонування ринку цінних паперів, систему оформлення прав власності на цінні папери, засадові теорії й концепції портфельного інвестування, аналіз у процесі прийняття інвестиційних рішень, стратегію портфельного інвестування, похідні інструменти й хеджування ризиків.

За сучасних умов практики-аналітики ринку цінних паперів і менеджери з портфельного інвестування можуть ефективно діяти, лише спираючись на відповідне теоретичне підґрунтя та сучасні аналітичні підходи до оцінювання ринку цінних паперів і якості фінансових активів, фінансового стану емітувальних фірм, здійснюючи прогнозування ринкових цін з огляду на розроблення сучасної портфельної теорії й подальше поглиблення її. Усе це засвідчує необхідність практичного застосування в портфельному інвестуванні математичного апарату. Опанування математичних аспектів курсу не потребує особливої підготовки, бо спирається переважно на знання елементарної та вищої математики, теорії імовірності й математичної статистики у межах відповідних програм вузів економічного профілю.

Автори сподіваються, що цей посібник стане в пригоді не лише студентам і аспірантам вищих навчальних закладів, а й фахівцям-практикам з портфельного інвестування, інвесторам і професіоналам ринку цінних паперів, усім, хто зацікавлений у розв’язанні висвітлених у посібнику питань.

Авторами розділів у підручнику є: А. А. Пересада — керівник авторського колективу (передмова, теми 1, 3 (підп. 3.1, 3.3), 7), О. Г. Шевченко (теми 8, 9), Ю. М. Коваленко (теми 2, 4, 10), С. В. Урванцева (теми 3 (підп. 3.2), 5, 6), К. С. Дитинчук (тема 10, підп. 10.2).
← prev content next →