Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства (2017р.)

Аналіз фінансових результатів підприємства

Аналіз фінансових результатів підприємства - вивчення складу та структури фінансових результатів, їх формування на напрямів щодо покращення.

Фінансовим результатом діяльності підприємства є прибуток. Саме тому, для проведення аналізу прибутку необхідно виконати наступні завдання.

Завдання аналізу фінансових результатів


  • вивчити можливість отримання прибутку, дослідивши потенціал підприємства;
  • контроль за формуванням прибутку та його зміною;
  • вивчення зовнішніх та внутрішніх факторів, що впливають на отримання прибутку;
  • пошук резервів щодо підвищення прибутку;
  • оцінка роботи підприємства на основі вивчення прибутку та прибутковості;
  • розробка рекомендацій по підвищенню прибутковості на підприємстві.


Аналіз фінансових результатів підприємств України проводиться на основі бухгалтерської та статистичної звітності. Основними документами для аналізу є баланс та звіт про фінансові результати. Для того, щоб дослідити не тільки структуру формування фінансового результату, але і його зміну, аналіз фінансових результатів підприємства доцільно проводити в динаміці за 3 роки.