Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства (2017р.)

2.14. Аналіз використання капіталу

Відомо, що капітал в цілому являє собою суму коштів, основних фондів, нематеріальних активів. Методика аналізу кожного складника була розглянута вище та у відповідних розділах. Аналіз ефективності використання капіталу в цілому розглядатиметься в цьому параграфі.

Ефективність використання капіталу найкраще характеризується його рентабельністю.

Рівень рентабельності капіталу вимірюється відсотковим відношенням балансового прибутку до величини капіталу. З метою аналізу рентабельності капіталу складається аналітична таблиця, яка дає можливість визначити загальні зміни рентабельності капіталу і розрахувати вплив основних факторів на ці зміни.З даних аналітичної таблиці можна зробити висновок, що на підприємстві, яке аналізується, рівень рентабельності капіталу зріс на 0,92% (21,13 – 20,21). Збільшення рентабельності капіталу дозволило підприємству отримати додатковий приріст прибутку в сумі 93,3 (0,92  10140 / 100 = 93,3).

Рівень рентабельності капіталу визначається за формулою, що характеризує структуру капіталу

Р = П  100 / В  (1 / (1 / Ко + 1, Ф + 1 / Фн)),

де:

Р — рівень рентабельності капіталу;

П — балансовий прибуток;

В — виручка від реалізації;

Ко — коефіцієнт оборотності обігових коштів;

Ф — фондовіддача основних фондів;

Фн — фондовіддача нематеріальних активів.

На зміну рентабельності капіталу впливають такі фактори:

1. Зміна розміру прибутку на гривню виручки від реалізації.

2. Зміна коефіцієнта оборотності обігових коштів.

3. Зміна фондовіддачі основних засобів.

4. Зміна фондовіддачі нематеріальних активів. Вплив перелічених факторів на зміну рентабельності капіталу можна визначити за допомогою способу ланцюгових підстановок.

З цією метою за даними аналітичної таблиці робляться такі розрахунки:Отже, на збільшення рентабельності капіталу на 0,92 % вплинули:

1) Зниження розміру прибутку на 1 грн. виручки від реалізації знизило рівень рентабельності капіталу на 0,75 % (19,46 – 20,21) = = – 0,75 %;

2) Збільшення коефіцієнта оборотності обігових коштів підвищило рівень рентабельності капіталу на 0,14 %;

3) Підвищення фондовіддачі основних фондів підвищило рівень рентабельності на 1,52% (21,12 – 19,60) – 1,52 %;

4) Зростання фондовіддачі нематеріальних активів збільшило рівень рентабельності капіталу на 0,01 %. Разом 0,75 + 0,14 + 1,52 + + 0,01 – 0,92.