Ринок цінних паперів (1998)

1.3. Суб’єкти ринку цінних паперів

Класифікація суб’єктів фондового ринку залежно від місця на ринку

Залежно від місця, яке учасники займають на ринку цінних паперів, їх можна класифікувати як:

споживачів;

постачальників;

торговців;

суб’єктів, що обслуговують ринок;

органи, що регулюють діяльність учасників ринку (рис.1.3).

Інституціональні інвестори акумулюють вільні кошти, у тому числі випуском власних цінних паперів, і постачають їх на фондовий ринок (комерційні та інвестиційні банки, трасти, інвестиційні фонди, пенсійні фонди і страхові компанії).

Торговці цінними паперами — з’єднують покупців і продавців фондових цінностей.Види діяльності суб’єктів фондового ринку

Суб’єкти, що обслуговують ринок, надають послуги щодо організаційно-технічного обслуговування операцій з цінними паперами (рис. 1.4).Органи, що регулюють діяльність учасників, поділяються на державні й органи самоврядування, тобто недержавні (фондова біржа, різноманітні професійні організації суб’єктів ринку), і мають своїм завданням правове впорядкування ринку.

Основні цілі

суб’єктів ринку

цінних паперів

У табл.1.6 відображені основні цілі суб’єктів фондового ринку.«Золоте» правило інвестування

Усі постачальники ринку, вміщуючи свої капітали в цінні папери, намагаються досягти власних різноманітних цілей, котрі, однак, можна об’єднати як цілі:

дохідності;

безпеки (зменшення ризику);

ліквідності.

Безумовно, кожен з інвесторів має свої вимоги до цих показників і відповідно вибирає власну поведінку. Загальні принципи поведінки інвесторів наведено в табл.1.7.«Золоте» правило інвестування в цінні папери полягає у тому, що дохід завжди прямо пропорційний ризику, що на нього готовий наразитися інвестор заради отримання цього доходу