Ринок цінних паперів (1998)

7.2. Показники акцій і облігацій

Типи і основні показники акцій

У зарубіжній практиці оцінки якостей акцій виокремлюють акції таких типів:

Акції з «блакитними корінцями» — випускають лідери галузі. Дивіденди на такі акції стабільні, а інвестиції в них безпечні і приваблюють консервативних інвесторів, що побоюються ризиків.

Дохідні акції — акції компаній, продукція яких завжди користується попитом, оскільки задовольняє життєві потреби людей (наприклад, комунальні підприємства). Дивіденди на них перевищують середній рівень; вартість акцій постійно зростає.

Акції зростання — емітують їх високоприбуткові корпорації, що намагаються вести НДДКР, вкладати кошти в розвиток виробництва та розширення ринків збуту. Вони дають низькі поточні дивіденди, оскільки більша частка прибутку спрямовується на інвестиції; інвестори сподіваються на майбутнє зростання вартості акцій і дивідендів.

Циклічні акції — характеризуються особливою чутливістю до стадій відтворювального циклу чи зв’язані з сезонним характером виробництва (збуту) підприємства. Дивіденди, як і вартість цих акцій, коливаються відповідно до ритму ділової активності. Інвесторів приваблює можливість отримання доходу за рахунок купівлі акцій у період спаду і продажу в період зростання.

Захищені акції — випускають корпорації, що є відносно стійкими до коливань ринкової кон’юнктури. Акції приносять стабільні дивіденди, їх вартість зростає.

Спекулятивні акції — емітуються компаніями нових галузей виробництва, або новостворюваними корпораціями інших галузей. Мають високий дивідендний потенціал та добрі перспективи зростання курсової вартості. Але є дуже ризиковими через невизначеність результатів майбутньої конкуренції.

Властивості акцій окремих корпорацій оцінюються за допомогою системи показників (рис.7.1).

Рейтингові оцінки акцій

Рейтингові оцінки акцій широко використовуються в країнах з розвиненими фондовими ринками. Довіра до рейтингів провідних консалтингових фірм настільки велика, що віднесення цінних паперів до того чи іншого класу само по собі може впливати на їх вартість.

У таблицях 7.2, 7.3 наведено рейтингові оцінки простих та привілейованих акцій провідних консалтингових фірм.Показники і рейтингова оцінка облігацій

Для характеристики якостей облігацій використовуються такі показники:Приклад рейтингової оцінки облігацій наведено в табл.7.4.