Фінансовий менеджмент банку (2004)

РОЗДІЛ 6. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ

РОЗДІЛ 6. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ