Словник-довідник менеджера по управлінню конкурентоспроможністю (1999)

Б

Баланс

Система показників, що характеризують на певну дату в грошовому вираженні стан засобів виробництва як за складом (актив), так і за їх джерелами, цільовим призначенням і строком повернення (пасив).

Баланс бухгалтерський

Форма бухгалтерської звітності, що відбиває стан і використання засобів підприємства. Має форму таблиці, яка складається з двох частин: активу і пасиву.

Банкрутство

Неспроможність боржника — підприємства, фірми, банку, іншої організації — оплатити свої боргові зобов’язання.

Безперервна реорганізація

Погляд Деннісона на організаційну структуру, згідно з яким фірма повинна безперервно вдосконалювати свою структуру для того, щоб відповідати потребам оточуючої реальності.

Бізнес

Економічна діяльність з метою одержання прибутку.

Бізнес-план

Ретельно підготовлений документ менеджменту, який розкриває всі сторони будь-якого комерційного заходу, дає обгрунтування цілей даної підприємницької справи й визначає шляхи їх досягнення.

Бізнес-планування

Процес розробки і здійснення системи заходів по реалізації підприємницького інвестиційного проекту, розвитку підприємства (організації) на певний період часу.

Біржа

Організаційна форма оптової, в тому числі міжнародної, торгівлі масовими товарами, що мають стійкі та чіткі якісні параметри (товарна біржа) чи систематичні операції.

Біхевіорізм

Наука про поведінку.

Бухгалтерський облік

Система збирання, вимірювання, обробки, інтерпретації (документального відображення) і передачі інформації про господарську діяльність підприємства, установи, організації внутрішнім та зовнішнім користувачам для прийняття управлінських рішень.