Словник-довідник менеджера по управлінню конкурентоспроможністю (1999)

Г

Головні підприємства

Підприємства, що здійснюють контроль за діяльністю дочірніх підприємств і володіють контрольним пакетом акцій дочірніх підприємств.

Горизонтальне об’єднання

Група підприємств, що здійснюють однакові стадії виробництва і є власністю однієї фірми.

Господарський механізм

Спосіб організації суспільного виробництва з властивими йому формами й методами, економічними стимулами й правовими нормами.

Гудвілл

Комплекс заходів, спрямованих на збільшення прибутку підприємства без відповідного збільшення активних операцій, включаючи використання кращих управлінських рішень, домінуючу позицію на ринку продукції (робіт, послуг), нові технології тощо. Вартість гудвіллу визначається різницею між ціною придбання і звичайною ціною відповідних активів.