Словник-довідник менеджера по управлінню конкурентоспроможністю (1999)

Л

Лідерство у цінах

Неофіційний метод встановлення цін на вироблений товар, який фірми застосовують в умовах олігополії. Фірма-лідер оголошує зміну ціни, а інші фірми (які слідкують за лідером) незабаром оголошують ідентичну зміну ціни.

Лінійні керівники

Управлінські робітники, які очолюють колективи виробничих підрозділів (цеху, підприємства, об’єднання, галузі).