Словник-довідник менеджера по управлінню конкурентоспроможністю (1999)

У

Управління

Процес планування, організації, координації, мотивації та контролю для досягнення цілей фірми. Управліня полягає в створенні відповідних умов для групової діяльності людей таким чином, щоб індивіди вносили свій вклад у досягнення групових цілей з мінімальними затратами коштів, зусиль, часу та матеріалів, а також із мінімальними незручностями.

Управління виробництвом

Багатогранний процес керівництва народним господарством. У цьому випадку управління включає три головних напрямки:

1) планування на всіх рівнях господарських ланок і у всіх сферах суспільного виробництва;

2) система економічного стимулювання розвитку виробництва;

3) процес безпосереднього управління, його організаційна структура.

Управління маркетингом

Процес аналізу, планування та проведення заходів у сфері виробництва та збуту певних видів продукції.

Управління ризиками

Особливий вид діяльності, спрямований на пом’якшення впливу ризику на результати діяльності підприємства, фірми, компанії. Найбільш важливі рішення, з прийняттям яких приходиться мати справу підприємцю, визначаються тим, який рівень ризику припустимий для підприємства.

Управлінське рішення

Результат конкретної управлінської діяльності менеджера. Прийняття рішень є основою управління. Розробка і прийняття рішень — це творчий процес у діяльності керівників будь-якого рівня. Він включає:

• розробку та постановку мети;

• вивчення проблеми на основі отриманої інформації;

• вибір та обгрунтування критеріїв ефективності і можливих наслідків прийнятих рішень;

• обміркування зі спеціалістами різноманітних варіантів розв’язання задачі;

• вибір та формулювання оптимального рішення;

• прийняття рішення;

• конкретизація рішення для його виконавців. Технологія менеджменту розглядає управлінське рішення як процес, який складається з трьох стадій: підготовки рішення, прийняття рішення, реалізації рішення.