Словник-довідник менеджера по управлінню конкурентоспроможністю (1999)

Ц

Цільове управління

Процес, при якому адміністратор організує діяльність організації (групи) в напрямку досягнення певних цілей в основних сферах своєї галузі протягом заданого періоду.

Цикл управління:

Включає 4 стадії:

1) розробка і прийняття рішення;

2) виконання рішення;

3) контроль за виконанням (з оцінкою результатів);

4) звітність про виконання.

Цілісна система

Система, сукупність елементів якої взаємодіє на основі організованих певним чином зв’язків.