Фінансовий ринок (2001)

Передмова

Навчальна дисципліна «Фінансовий ринок» є нормативною для підготовки студентів за спеціальністю «Фінанси» і має теоретико-прикладний характер.

Мета курсу «Фінансовий ринок» — розкриття теоретичних і практичних основ розвитку та функціонування фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин.

Основні завдання курсу:

виявлення макроекономічної позиції фінансового ринку в системі економічних відносин;

розкриття взаємозв’язків між заощадженнями та інвестиціями на основі аналізу руху грошових потоків в економіці;

обґрунтування необхідності функціонування фінансових інструментів (цінних паперів), рух яких опосередковується взаємовідносинами між суб’єктами фінансового ринку;

обґрунтування необхідності державного регулювання фінансового ринку;

виявлення суті інфраструктури фінансового ринку, її значення для забезпечення виконання ринком своїх функцій;

розкриття основних відмінностей обігу різних видів цінних паперів.

Предметом курсу є фінансовий ринок як економічний простір, на якому формуються і функціонують відносини з купівлі-продажу фінансових фондів, що знаходять своє відображення в цінних паперах.

Посібник містить матеріали, призначені для самостійного вивчення дисципліни «Фінансовий ринок», отже, може бути рекомендований не тільки студентам, а й пересічним читачам, що бажають засвоїти цю дисципліну.
← prev content next →