Перебираєм досвід механізованої обробки грунту

Сучасний міжнародний досвід механізованої обробки грунту дозволяє суттєво зменшити витрати на грунтові роботи, що є особливо важливим у наш час, коли мають місце глобальні економічні та енергетичні проблеми.Це дає значну економію при вирощуванні насіння сільськогосподарських культур та позитивно впливає на якість грунтів, які використовуються при сільськогосподарському виробництві. Повна, або часткова відмова від застосування механізмів при обробці грунту дозволяє його зберегти від ерозії, та сприяє раціональному використанню потенціалу родючості, але з іншого боку – зменшується ефективність захисту від шкідливих мікроорганізмів, що змушує використовувати пестициди.
Також більшість землеробів використовують незбалансовані мінеральні добрива, від чого страждає екологія. В купі це серйозно впливає на агроландшафти, часто приводячи їх до абсолютно непридатного стану.
Вирішення даних проблем полягає у застосуванні альтернативних систем механічної обробки грунтів, та використанні екологічно обґрунтованих мінеральних добрив.
Серед рекомендованих при розумному землекористуванні методів, є використання полицево-безполицевого обробітку грунту в сівозміні, що дає ефективніший контроль над рівнем зарощування бур’янами та їх ростом.
Суть такого обробітку полягає у почерговій зміні полицевої обробки грунту (ярусними плугами) та безполицевої – дискуванням та плоским розпушуванням.