Економіка праці. Критерії економіки праці в галузі виробництва

Трудова діяльність незалежно від працівника та його фаху, а також галузевої належності завжди передбачає наявність не менш п'яти основних частин. До них відносять: предмет праці, або те, на що вона спрямована; засоби праці наприклад машини та механізми, пристосування, інструменти, знаряддя праці, а також різні будівлі й споруди, в яких має відбуватися трудовий процес; спосіб такої дії на предмет праці та технологія діяльності; організація праці, упорядкування процесу праці в часі та просторі; сама праця, як діяльність працівника, за допомогою засобів праці, технології та організації який впливає на предмет праці маючі на меті пристосування до своїх потреб. Залежно від вибору предметів праці, її засобів та технології показники виробництва будуть змінюватись як в кількості так і якості. Саме це відноситься й до організації праці: організація праці призведе до різних соціальних і екологічних результатів. Так само, організація праці взаємодіє між працівниками, які виробляють вікна salamander, засобами виробництва в трудової діяльності, та є важливим діючим чинником для досягнення високих результатів.

Важливу роль для розвитку відіграла всесоюзна нарада по організації. Підсумком цієї наради стали "Рекомендації по організації праці", де сформульовано визначення, яку саме організацію треба вважати науковою, та які елементи мають зміст організації праці, в якої окреслено основні завдання які необхідно вирішувати. Основні напрямки науковою організацію праці є такі: розробка раціональних форм розподілу, поліпшення організації робочих місць, вивчення передових прийомів й методів праці, підвищення та підготовка кваліфікації кадрів, удосконалення методів стимулювання праці, розширення нормування праці та поліпшення її умов праці, посилення виховання робітників та службовців. В рекомендаціях також було підкреслено, що при проведенні одночасної роботи з усіх напрямків найповніше можна використовувати досягнення передового досвіду та науки.

Різні соціальні завдання мають передбачати створення умов для зростання технічного та культурного рівня працівників, та їх всебічного ступеня змістовності й привабливості до праці.