Страхування інноваційного підприємництва

Страхування в інноваційній сфері – це сукупність захисних заходів, до яких вдаються учасники для запобігання можливим збиткам від інноваційної діяльності, зумовленим економічними та іншими чинниками.

Воно забезпечує:
• заміщення збитків у випадку появи несприятливої події;
• покриття непрямих збитків, пов’язаних з проведенням інноваційної діяльності;
• захист фінансових засобів, інвестованих в інноваційну сферу;
• заміщення шкоди, що її спричинив страхувальник третім особам під час інноваційних процесів.
На нашу думку, практичне застосування перелічених рекомендацій сприяло б розвиткові інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств передусім завдяки поліпшенню інноваційно-інвестиційного клімату в економіці і посиленню інноваційних мотивацій банків і підприємств.
Соціально-економічний розвиток України може бути збалансованим та ефективним лише за умови формування в перехідний період сучасних фінансових інструментів реалізації загальнодержавних завдань інноваційної сфери з орієнтацією на інтегральний потенціал регіонів країни, рівень їхнього економічного та соціального розвитку. ІДП має бути пріоритетною, економічною і гнучкою. Вагомий вплив на результативність моделі інноваційного розвитку має фінансово-кредитний механізм регулювання нововведень як на макро-, так і на мікрорівні.
Всебічне використання фінансово-кредитних важелів для підтримки державою інноваційної сфери, підприємництва і сприяння розвиткові підприємств в Україні дасть змогу успішно виконувати завдання соціально-економічного розвитку.