Аналіз банківської діяльності (2002)

3.2. Аналіз динаміки та структури зобов'язань банку

Аналіз масштабів діяльності банку щодо залучення зовнішніх джерел фінансування своєї діяльності починається з визначення частки, яку займають зобов'язання банку у валюті балансу.

Чзоб.=Зобов' язання банку/ Валюта балансу банку.

Оскільки банк — це установа, яка працює в основному із залученими коштами, то, як правило, їх частка в пасивах банку становить не менше 80 %. Значення менше цієї величини означає більш високу фінансову стійкість банку, проте негативно характеризує його ділову активність.

За даними балансу банку «А» проаналізуємо його ділову активність щодо залучення фінансових ресурсів. Загальні залишки за рахунками зобов'язань беруться з даних балансу. Первинна інформація наведена в табл. З.1.

Таблиця 3.1

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БАНКУ «А» ТА ЇХ СТРУКТУРА ЗА 2001—2002 pp.

Аналіз зобов'язань банку починають з визначення їх суми за балансом через обчислення залишків за рахунками на підставі балансу банку. На цьому ж етапі аналізу дається характеристика зміни суми зобов'язань банку в динаміці в абсолютному та відносному виразах. Так, з даних табл. 3.2 видно, що за аналізований період банк значно розширив масштаби своєї діяльності, про що свідчить збільшення валюти балансу на 242 596 тис. грн, або на 55,2 %. При цьому збільшення ресурсної бази відбувалось як за рахунок залучених коштів, так і завдяки нарощуванню власного капіталу банку. Це, безумовно, позитивно характеризує роботу банку. Так, капітал банку збільшився на 39 326 тис. грн, або на 62,7 %, а його зобов'язання — на 203 270 тис. грн, або на 53,9 %. Пропорційне зростання капіталу та зобов'язань банку не змінило мультиплікаційного ефекту капіталу. При цьому рівень фінансової стійкості банку залишився незмінним. Питома вага зобов'язань у загальних джерелах формування ресурсів майже не змінилась і залишилася на рівні 85 %, а сума зобов'язань перевищує суму капіталу банку майже в 6 разів (у звітному періоді — в 5,7 раза). Наведені показники свідчать про виважену позицію банківських менеджерів: ризики, викликані розширенням залучених коштів, покриваються зростанням суми власного капіталу, який є гарантією банківських зобов'язань.