Аналіз банківської діяльності (2002)

9.1.2. Аналіз обсягів та динаміки розрахункових і касових операцій у національній валюті

Розрахункові банківські операції — рух грошей на банківських рахунках, здійснюваний згідно з розпорядженням клієнтів або в результаті дій, які в рамках закону привели до зміни права власності на активи.

Розрахунково-касове обслуговування — послуги, пов'язані із переказом грошей з рахунка (на рахунок) клієнта, видачею йому грошей у готівковій формі.

Характеристика обсягів банківських розрахунків може бути визначена на підставі таких показників:

• кількість клієнтів;

• кількість відкритих рахунків клієнтів;

• кількість структурних підрозділів, які здійснюють розрахункові і касові операції;

• кількість працівників, які здійснюють розрахункові й касові операції;

• залишки на рахунках клієнтів, на коррахунку в НБУ та інших банках;

• обороти за рахунками клієнтів;

• касові обороти;

• кількість трансакцій за розрахунковими операціями і касовими операціями.

Важливим показником обсягів розрахункових операцій є кількість клієнтів і кількість відкритих рахунків. Джерелом інформації є дані відповідного звіту (форма № 752). Аналіз здійснюється за абсолютними показниками в динаміці за 2—3 роки, і на його підставі дається оцінка наявності і динаміки кількості клієнтів та особових рахунків. Приклад такого аналізу наведено в табл. 9.1.

Таблиця 9.1

КІЛЬКІСТЬ КЛІЄНТІВ ТА ОСОБОВИХ РАХУНКІВОтже, в банку у звітному році збільшилася кількість клієнтів, але кількість відкритих рахунків зменшилася.

Характеристика кількості структурних підрозділів та працівників, які здійснюють розрахункові і касові операції в банку, дається на підставі внутрішніх документів банку з питань організаційної структури, його штатного розкладу, наявності і розвитку мережі банку. Збільшення кількості структурних підрозділів банку, де надаються розрахункові-касові послуги, та зростання чисельності працівників свідчать про зростання обсягів операції.

Суми залишків на рахунках клієнтів, коррахунку в НБУ та інших банках також можна розглядати як показник обсягів розрахунково-касових операцій. Джерелом інформації для оцінки залишків на рахунках, за якими відображаються банківські розрахунки, є дані зведеного балансового звіту банку (ф. № 11 місячна).

Таблиця 9.2

ЗАГАЛЬНІ СУМИ ЗАЛИШКІВ ЗА РАХУНКАМИ, ЗА ЯКИМИ ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ БАНКІВСЬКІ РОЗРАХУНКИ, тис. грн.Як свідчать дані табл. 9.2, в банку збільшилася загальна сума залишків за рахунками, на яких відображаються банківські розрахунки, що можна розглядати як ознаку зростання обсягів розрахункових операцій.

Обороти за рахунками клієнтів характеризують суми надходжень та списань з рахунків клієнтів, тому є головними показниками обсягів розрахункових операцій. Порівняння загальної суми оборотів за звітний місяць з оборотами за відповідний місяць минулого року дає змогу виявити динаміку обсягів розрахункових операцій. Джерелом інформації для аналізу оборотів за рахунками клієнтів є дані оборотно-сальдового балансу (ф. № 10-місячна), а перелік рахунків, за якими обчислюються залишки та обороти, має відповідати переліку для розрахунку цього показника у формі № 11 (Балансовий звіт банку).

Таблиця 9.3

СУМИ ОБОРОТІВ ЗА РАХУНКАМИ КЛІЄНТІВ ЗА МІСЯЦЬ, тис. грн.Як свідчать дані, наведені в табл. 9.3, обсяги розрахункових операцій у банку зросли.

Касові обороти характеризують суми надходжень у касу і видатків з каси банків, тому є головними показниками обсягів касових операцій. Порівняння загальної суми оборотів за звітний місяць з оборотами за відповідний місяць минулого року дає змогу виявити динаміку обсягів цих операцій. Джерелом інформації для аналізу оборотів за рахунками клієнтів є дані оборотно-сальдового балансу (ф. № 10 місячна).

Таблиця 9.4

СУМИ КАСОВИХ ОБОРОТІВ БАНКУ ЗА МІСЯЦЬ, тис. грн.Як свідчать дані, наведені в табл. 9.4, обсяги касових операцій у банку порівняно з минулим роком зросли.

Кількість документів дня є найточнішим показником обсягів розрахункових і касових операцій. На підставі статистики сплачених документів визначається:

• загальна кількість документів за операційний день;

• кількість документів за операціями за рахунками банку;

• кількість сплачених документів (навчальні), відправлених у інші банки;

• кількість документів за надходженнями на рахунки клієнтів банку з інших банків.

Ураховуючи значні коливання кількості документів у днях, оцінка має здійснюватися на підставі середньоденних показників.