Аналіз банківської діяльності (2002)

9.1.4. Аналіз конкурентоспроможності банку щодо розрахунково-касового обслуговування клієнтів

В умовах конкуренції і можливостей клієнта щодо вибору обслуговуючого банку, конкурентоспроможність розрахунково-касових послуг, які банк надає клієнтам, має вагоме значення для розширення його клієнтської бази.

Аналіз конкурентоспроможності послуг банку включає такі етапи:

1) визначення ринку банку, що включає географічну зону, клієнтів, ідентифікацію банків-конкурентів;

2) визначення показників конкурентоспроможності розрахунково-касового обслуговування;

3) порівняльний аналіз показників конкурентоспроможності банку з показниками банків-конкурентів;.

4) висновки щодо напрямів підвищення конкурентоспроможності банку на ринку розрахункових і касових послуг.

Аналіз ділянки ринку банку здійснюється в складі маркетингового дослідження.

Показники конкурентоспроможності банківських послуг є типовими для ринку послуг, але мають враховувати особливості банківської діяльності.

Аналіз конкурентоспроможності розрахунково-касових послуг здійснюється за такими показниками:

• наявність розвиненої мережі структурних підрозділів, які надають розрахункові та касові послуги (кількість і типи);

• кількість банкоматів;

• кількість торговельних (банківських) терміналів та інших електронних пристроїв;

• зручність розташування;

• кількість імпринтерів;

• послуги, які надає банк, порівняно з особливостями та характеристиками послуг банків-конкурентів;

• наявність вільного входу до місця здійснення операції;

• зручність місця проведення операції для клієнта;

• рівень конфіденційності операції;

• тривалість надання послуги;

• тривалість операційного часу банку;

• регламент обміну інформацією по каналах зв'язку при електронній формі розрахункових документів;

• можливість філії щодо надання всього переліку послуг, які надає головний банк;

• своєчасність здійснення переказів;

• кількість випадків і сума пені за перевищення нормативного терміну проходження платежів;

• термін замовлення для зняття з рахунка готівкових коштів;

• рівень тарифів на послуги відносно рівня тарифів банків-конкурентів;

• розмір плати банком клієнтові за тимчасове користування залишком коштів на його поточному рахунку;

• періодичність сплати банком клієнтові процентів за користування залишком коштів на його поточному рахунку;

• розмір пені, яку клієнт сплачує банку у випадку несвоєчасного повідомлення банку про факти помилкового зарахування коштів на рахунок та /чи несвоєчасного їх повернення;

• розмір пені, яку клієнт сплачує банку у випадку несвоєчасної оплати послуг банку;

• наявність технічних засобів зв'язку для отримання інформації про стан рахунку;

• можливість проведення електронних банківських операцій.

Аналіз конкурентоспроможності розрахунково-касових послуг здійснюється окремо для оптового і роздрібного ринку у зв'язку з різними умовами надання послуг, різними критеріями оцінки якості послуг юридичними і фізичними особами, різним ступенем відкритості інформації на цих сегментах.