Інформаційні системи в аграрному менеджменті (1999)

ПЕРЕДМОВА

У сучасних ринкових умовах аграрний менеджер має бути професіоналом широкого профілю. Навіть у великих господарствах, де його функції можуть бути обмежені окремою підгалуззю чи напрямком діяльності, він мусить мати певні пізнання із суміжних з його діяльністю ділянок. А коли йдеться про окремих орендарів чи керівників невеликих фермерських господарств, то їм одночасно доводиться бути і агрономами, і зоотехніками, і механізаторами, і економістами, і бухгалтерами, і маркетологами. Тому в діяльності таких фахівців використання комп’ютерних систем з різнобічною інформацією та комплексом інструментаріїв для цільового перетворення інформації може стати чи не єдиним способом забезпечення ефективності всіх виконуваних ними робіт.

У пропонованому посібнику докладно розглянуто основи створення й функціонування інформаційних систем в аграрному менеджменті, проаналізовано сучасні методологічні та програмні засоби комп’ютерної реалізації найважливіших функцій аграрного менеджменту — нормування, планування, прогнозування, обліку, контролю, аналізу, регулювання.

Призначений для студентів-аграрників, які вивчають курси «Основи інформаційних систем», «Інформаційні системи в менеджменті», «Комп’ютерний тренінг», і спеціалістів з аграрного менеджменту.← prev content next →