Інформаційні системи в аграрному менеджменті (1999)

7.2. Технологія створення і функціонування АБД

Створення АБД передбачає реалізацію передбазової технології і технології створення та ведення БД. Технологія передбазової обробки інформації передбачає збір і реєстрацію інформації (переважно в первинних документах), обробку і систематизацію даних первинних документів як з оперативною, так і з нормативно-довідковою інформацією для подальшого введення у відповідну базу даних. При цьому враховується структура бази даних, методи контролю даних, вид їх подальшої передачі.

Технологія створення і ведення баз даних визначається відповідними засобами СУБД чи спеціальними програмами. Для цього кожна СУБД має свої мовні засоби. Наприклад, у СУБД типу DEBASE, FOXBASE і т. ін. для створення бази використовується команда CREATE з подальшим введенням імені і структури файла; для роботи з створеною базою — команда USE < ім’я >; для поповнення записів — команда APPEND; для вилучення запису — команда DELETE RECORD n (де n — номер запису) і т. ін.

Але для прискорення і спрощення діалогу користувача з системою при роботі з БД переважно пишуться спеціальні програми, які з допомогою систем «меню», «екранних вікон» і т.п. позбавляють користувача необхідності набору відповідних команд і прискорюють технологічний процес.

Технологія створення АБД передбачає використання послідовності типових операцій, що дозволяють значно скоротити затрати і час на проектування. При цьому проектується і створюється необхідна інформаційна база (як сукупність баз даних і їх описів) та комплекс програмних засобів для функціонування автоматизованої системи і задоволення інформаційних потреб користувачів із захистом інформації від некоректного звернення до БД. Водночас виконання операцій технологічного процесу обумовлюється і обмеженнями, які накладаються СУБД на використовувані технічні засоби, носії даних і вимогами, що ставлять СУБД до необхідного впорядкування вхідних даних, ведення та реорганізації БД і можливості виконання окремих операцій засобами СУБД.

Створення АБД регламентується існуючими держстандартами і здійснюється згідно з певними стадіями і етапами робіт. Проектні роботи починаються з обслідування предметної області і вироблення відповідних вимог, підготовки технічного завдання для створення АБД.

На стадії технічного проектування в інформаційному аспекті розробляється і уточнюється інфологічна модель, конструюються концептуальні і внутрішні схеми БД, формалізуються запити, розробляються системи класифікації і кодування, форми вхідних і вихідних документів, структури масивів.

У програмному і технічному аспекті визначаються програмні засоби, робиться розрахунок потреби в обладнанні і ресурсах.

На стадіях робочого проектування і введення в дію виконуються програмні роботи, розробляються посадові і технологічні інструкції, проводиться дослідна експлуатація, приймально-здавальні випробування та здача в експлуатацію.

Нині при створенні АБД користуються готовими СУБД типу DEBASE, FOXBASE, FOXPRO, CLIPPER і ін. При роботі з великими обсягами інформації останні дві системи надійніші. Але тепер на зміну перерахованим СУБД приходять СУБД з розширеними графічними можливостями і об’єктним програмуванням типу ACCESS, ORACLЕ 8.

У сучасних СУБД добре розвинені мовні і програмні засоби, які значною мірою зорієнтовані на кінцевого користувача. Тому при створенні АБД на базі цих систем певною мірою зменшується роль адміністратора АБД, оскільки багато функцій переходять до самого користувача, котрий працює в умовах АРМ.