Звітність бюджетних установ (2005)

РОЗДІЛ ІV. ЗВІТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ, ЗАТВЕРДЖЕНА ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ