Звітність бюджетних установ (2005)

Частина 2

При визначенні структури ознаки неприбуткових установ для релігійних організацій, зареєстрованих у порядку, передбаченому законом, необхідно керуватися такими нормативно-правовими актами: Конституцією України, Законами України «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про оподаткування прибутку підприємств», іншими нормативно-правовими актами.

7.(0014) — науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади ІІІ—IV рівнів акредитації, внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (абзац «б» п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону)

При визначенні структури ознаки неприбуткових установ (організацій) для науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, внесених до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, необхідно керуватися Законами України «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про освіту», іншими нормативно-правовими актами.

8.(0015) — житлово-будівельні кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, створені в порядку, визначеному Законом (абзац «є» п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону)

При визначенні структури ознаки неприбуткових установ для житлово-будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків необхідно керуватися Законами України «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про об’єднання громадян», іншими нормативно-правовими актами.

Коли зареєстровані неприбуткові установи будуть виключені з Реєстру неприбуткових установ, то кошти вважаються доходом та оподатковуються на загальних підставах. Оподаткування таких організацій здійснюватиметься з моменту виключення їх з Реєстру неприбуткових установ (організацій).

Усі без винятку установи можуть до складу валових витрат включати суми коштів або вартість майна, добровільно перерахованих (переданих) до Державного бюджету України або бюджетів територіальних громад, до неприбуткових організацій у випадках, визначених у п.7.11 згаданого Закону, але не більше ніж 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду.

II. Структура ознаки

1.Органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів (абзац «а» п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону)

1.1. (0001) — органи державної влади України.

При визначенні структури ознаки неприбуткових установ для органів державної влади України необхідно керуватися такими нормативно-правовими актами: Конституцією України, Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств», Указом Президента України «Про загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади», Указом Президента України «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади», постановою Кабінету Міністрів України «Про державні комітети та інші підвідомчі Кабінету Міністрів України органи державної виконавчої влади» та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до п/п 7.11.8 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону України доходи неприбуткових установ, визначених у абзаці «а» п/п7.11.1, у тому числі доходи закладів і установ освіти, науки, культури, охорони здоров’я, а також архівних установ, які утримуються за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) на утримання таких неприбуткових установ і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (включаючи фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами), розрахованого та затвердженого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Перелік законодавчих актів щодо платних послуг, які можуть надаватись зазначеними закладами:

постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності»;

постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами» із змінами та доповненнями;

постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік платних послуг, які можуть надаватися установами і організаціями телебачення і радіомовлення, заснованими на державній формі власності»;

постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік платних послуг, які можуть надаватися інформаційними підрозділами органів внутрішніх справ»;

постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про виконання статистичних робіт та надання органами державної статистики послуг на платній основі» із змінами та доповненнями;

постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами»;

постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами, що належать до сфери управління Комітету водного господарства, на замовлення юридичних і фізичних осіб»: постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ» та ін.

Згідно з чинним законодавством дохід неприбуткової організації або установи від здачі в оренду власних приміщень вважається пасивним доходом.

У зв’язку з уведенням в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з метою стимулювання інвестиційної діяльності» внесено зміни до п. 1.10 ст. 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», а саме: до відсотків не належать платежі за використання майна, отриманого в користування, і тому вони підлягають оподаткуванню у неприбуткових установ та організацій на загальних підставах. Цей Закон набуває чинності з дня опублікування та застосовується платниками податків при визначенні податкових зобов’язань за результатами звітного податкового періоду, на який припадає дата набуття чинності цим Законом.

Перелік нормативно-правових актів, якими визначено особливості оподаткування неприбуткових установ (організацій)

Порядок оподаткування неприбуткових установ (організацій) визначено п. 7.11 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 №334/94-ВР (в редакції Закону від 22.05.97 №283/97-ВР зі змінами і доповненнями) (далі — Закон №334/94-ВР).

Підпункт 7.11.1 п. 7.11 ст. 7

Абзац «а» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7

При внесенні до реєстру неприбуткових установ органів державної влади України, органів місцевого самоврядування та створених ними установ, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, чинними є такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 21.06.01 №2542-111;

Указ Президента України «Про Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України» від 12.03.96 №179/96;

Указ Президента України «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади» від 15.12.99 №1573/99;

постанова Кабінету Міністрів України «Про державні комітети та інші підвідомчі Кабінету Міністрів України органи державної виконавчої влади» від 08.04.92 №182;

Закон України «Про освіту» від 23.05.91 №1060-ХІІ;

Закон України «Про оборону України» від 06.12.91 №1932-ХІІ;

Закон України «Про Збройні Сили України» від 06.12.91 №1934-ХІІ;

Закон України «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України» від 26.03.92 №2235-ХІІ;

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.92 №1264-ХІІ;

Закон України «Про ветеринарну медицину» від 25.06.92 №2498-ХІІ;

Закон України «Про інформацію» від 02.10.92 №2657-ХІІ;

Закон України «Про основи містобудування» від 16.11.92 №2780-ХІІ;

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.92 №2801-XII;

Закон України «Про цивільну оборону України» від 03.02.93 №2974-ХІІ;

Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.93 №3745-ХІІ;

Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.93 №3759-ХІІ;

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.93 №3808-ХІІ;

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.93 №3687-ХІІ;

Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» від 24.12.93 №3814-ХІІ;

Закон України «Про енергозбереження» від 01.07.94 №74/94-ВР;

Закон України «Про транспорт» від 10.11.94 №232/94-ВР;

Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» від 24.01.95 №20/95-ВР;

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.95 №32/95-ВР;

Закон України «Про екологічну експертизу» від 09.02.95 №45/95-ВР;

Закон України «Про музеї та музейну справу» від 29.06.95 №249/95-ВР;

Закон України «Про туризм» від 15.09.95 №324/95-ВР;

Закон України «Про зв’язок» від 16.05.95 №160/95-ВР;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 №280/97-ВР;

Закон України «Про гідрометеорологічну діяльність» від 18.02.99 №443-ХІV;

Закон України «Про державну екологічну службу України» від 04.11.99 №1216-ХІV;

Закон України «Про аварійно-рятувальні служби» від 14.12.99 №1281-XIV.

Абзац «б» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7

Для визнання благодійних фондів і благодійних організацій, створених у порядку, визначеному законодавством для проведення благодійної діяльності, в тому числі громадських організацій, створених з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчих спілок та політичних партій; науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, внесених до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави; заповідників, музеїв-заповідників, чинними є такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Закон України «Про об’єднання громадян» від 16.06.92 №2460-ХІІ;

Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.97 №531/97-ВР;

Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» від 07.10.97 №554/97-ВР;

Закон України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.99 №1192-ХІV;

Закон України «Про політичні партії в Україні» від 05.04.2001 №2365-111;

постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок реєстрації благодійних організацій» від 30.03.98 №382.

Абзац «в» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7

Для визнання пенсійних фондів, кредитних спілок, створених у порядку, визначеному законом, чинними є такі нормативно-правові акти:

Закон України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 №2908-ХІІ;

Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.91 №1788-ХІІ;

Закон України «Про страхування» від 07.03.96 №85/96-ВР.

Абзац «г» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7

Для інших юридичних осіб, ніж визначені абзацом «б», діяльність яких не передбачає одержання прибутку, чинними є такі нормативно-правові акти:

Закон України «Про об’єднання громадян» від 16.06.92 №2460-ХІІ;

Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.97 №531/97-ВР;

Закон України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.99 №1192-ХІV;

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.99 №1045-ХІV.

Абзац «д» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7

Для визнання спілок, асоціацій та інших об’єднань юридичних осіб, створених для представлення інтересів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не проводять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів, чинними є такі нормативно-правові акти:

Закон України «Про підприємства в Україні» від 27.03.91 №887-ХІІ;

Закон України «Про об’єднання громадян» від 16.06.92 №2460-ХІІ.

Абзац «е» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7

Для визнання релігійних організацій, зареєстрованих у порядку, передбаченому законом, чинними є такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23.04.91 №987-ХІІ;

Закон України «Про об’єднання громадян» від 16.06.92 №2460-ХІІ.

Водночас у разі, якщо релігійну організацію не зареєстровано в органах податкової служби та не внесено до реєстру неприбуткових організацій, така релігійна організація реєструється та подає звіт за власним бажанням (лист ДПА України від 29.12.97 №15-0117/10-10852).

Абзац «є» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7

Для визначення житлово-будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, створених у порядку, визначеному законом, чинними є такі нормативно-правові акти:

Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.01 №2866-111;

постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок організації та діяльності об’єднань, що створюються власниками для управління, утримання і використання майна житлових будинків, яке перебуває у загальному користуванні» від 31.07.95 №588.

П/п 7.11.8 п. 7.11 ст. 7

Перелік доходів, які зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) неприбутковими установами, визначеними в абзаці «а», визначено такими нормативно-правовими актами:

постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» від 17.09.96 №1138;

постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формах власності» від 05.06.97 №534;

постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами» від 20.01.97 №38;

постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами» від 07.05.98 №639;

постановою Кабінету Міністрів України «Про перелік платних послуг, які можуть надаватися установами і організаціями телебачення і радіомовлення, заснованими на державній формі власності» від 04.06.99 №969;

постановою Кабінету Міністрів України «Про перелік платних послуг, які можуть надаватися інформаційними підрозділами органів внутрішніх справ» від 11.12.99 №2266;

постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами та організаціями, що належать до сфери управління Комітету водного господарства, на замовлення юридичних і фізичних осіб» від 29.07.99 №1379;

постановою Кабінету Міністрів України «Про надання деяких платних послуг Комітетом по нагляду за охороною праці» від 01.04.99 №524;

постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг у галузі наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації» від 19.05.99;

постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку державних платних слуг, які надаються науково-дослідними інститутами трудових експертиз Міністерства юстиції» від 07.08.99 №1432;

постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі» від 08.11.00 №1659;

постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ» від 15.05.00 №798;

постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися підрозділами матеріально-технічного забезпечення Міністерства внутрішніх справ» від 23.04.01 №383;

постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28.02.02 №228.

Підпункт 7.11.9 п. 7.11 ст. 7

Цим п/п передбачено особливість оподаткування неприбуткових установ, які у разі перевищення доходів, отриманих протягом звітного (податкового) року з джерел, визначених відповідними п/п 7.11.2—7.11.7, на кінець першого кварталу, наступного за звітним року, перевищують 25% реальних валових доходів, отриманих протягом такого звітного (податкового) року, зобов’язані сплатити податок з нерозподіленої суми прибутку за ставкою 30% до суми такого перевищення.

Приклад розрахунку наведено в додатку до наказу ДПА України від 03.07.00 №355 «Про затвердження порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій)», зареєстрованого в Мін’юсті України 27.07.00 за №8 451/4702.

П/п 7.11.10 п. 7.11 ст. 7

З метою оподаткування центральний податковий орган веде реєстр усіх неприбуткових установ, які звільняються від оподаткування згідно з положенням цієї статті. Порядок проведення державної реєстрації та правомірність виключення викладено в наказі ДПА України «Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових організацій (установ)» від 01.07.97, зареєстрованому в Мін’юсті України 06.07.97 за №291/2095.

П/п 7.11.11 п. 7.11 ст. 7

При ліквідації неприбуткової установи необхідно керуватися наказом ДПА України «Про затвердження Інструкції про порядок обліку платників податків» від 19.08.98 №80, зареєстрованим у Мін’юсті України 16.03.98 за №172/2612.

П/п 7.11.12 п. 7.11 ст. 7

Порядок обліку і подання звітності неприбутковими установами та виключення таких організацій з Реєстру викладено в таких нормативних актах:

Наказ ДПА України «Про затвердження форми Звіту про використання коштів неприбуткових організацій і установ та порядку її заповнення» від 11.07.97 №233 (в редакції наказу ДПА України від 16.01.98 №27), зареєстрованому в Мін’юсті України 06.08.97 за №290/2094;

Наказ ДПА України «Про затвердження Порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій)» від 03.07.00 №355, зареєстрованому в Мін’юсті України 27.07.00 за №451/470.

Методичні рекомендації щодо визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій)

Структуру ознаки неприбуткової установи (організації) (далі — Ознаки) розроблено на виконання п. 1.4 Положення про Реєстр неприбуткових установ (організацій), затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 11.07.97 № 232 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.97 за №291/2095.

Впровадження Ознаки забезпечує реєстрацію та облік установ й організацій і має на меті використання єдиної методики обліку платників податків і зборів неприбуткових організацій в органах державної податкової служби.

Присвоєння організаціям та установам ознаки неприбуткової здійснюють місцеві органи державної податкової служби.

Враховуючи, що Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» визначено перелік організацій та установ, які з метою оподаткування відносяться до неприбуткових (п/п 7.11.1 п.7.11 ст. 7), структуру Ознаки необхідно визначати з урахуванням норм цього Закону.

1. Органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів (абзац «а» п/п 7.11.1 п.7.11 ст. 7 зазначеного Закону)

1.1. (0001) — органи державної влади України.

Відповідно до ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на підставі її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент Верховної Ради України. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Указом Президента України «Про загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади» від 12.03.96 №179/96 та постановою Кабінету Міністрів України «Про державні комітети та інші підвідомчі Кабінету Міністрів України органи державної виконавчої влади» від 08.04.92 №182 визначено, що міністерство, інший центральний орган виконавчої влади України є центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України. Міністерство реалізує державну політику у відповідній галузі.

Примітка. Положення органу виконавчої влади України повинні містити позицію про те, що відповідна установа «є органом виконавчої влади».

Абзацом «а» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» визначено, що неприбутковими установами є органи державної влади України, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, які отримані у вигляді коштів або майна, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів, коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг.

Приклад

Печерська державна районна адміністрація м. Києва є органом виконавчої влади у Печерському районі м. Києва. Утримується вона за рахунок коштів Державного бюджету України і зареєстрована як неприбуткова організація згідно з абзацом «а» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону.

Печерська державна районна адміністрація за І півріччя 2003року отримала доходи у вигляді:

— асигнування з бюджету (не підлягають оподаткуванню);

— адміністративних штрафів та штрафів за невиконання вимог санепідемстанції (не підлягають оподаткуванню).

Згідно з п. 1.22 ст. 1 зазначеного Закону безповоротна фінансова допомога — це сума коштів, передана платникові податку згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами, які не передбачають відповідної компенсації чи повернення таких коштів (за винятком бюджетних дотацій і субсидій) або укладання таких угод.

Відповідно до абзацу першого п/п 7.11.13 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону під терміном «державні послуги» слід розуміти будь-які платні послуги, обов’язковість отримання яких установлюється законодавством та які надаються фізичним та юридичним особам органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами й організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Відповідно до п/п 7.11.8 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону перелік платних послуг, які можуть надаватися неприбутковими організаціями, визначеними в абзаці «а» п. 7.11 ст. 7 цього Закону, у тому числі й закладами (установами) освіти, науки, культури, охорони здоров’я, а також архівними установами, і доходи від яких не оподатковуються податком на прибуток, затверджуються такими постановами Кабінету Міністрів України: «Про затвердження переліку платних послуг, що надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» від 17.09.96 №1138 — для установ і закладів охорони здоров’я; «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності» від 05.06.97 № 534 — для закладів культури і мистецтв; «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами» від 20.01.97 № 38 — для установ і закладів освіти та інші.

При цьому, якщо перелік платних послуг не перезатверджений Кабінетом Міністрів України у зв’язку з прийняттям відповідного Закону, то слід керуватися старими переліками, якщо вони не суперечать чинному законодавству.

1.2. (0002) — установи, створені органами державної влади України, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» визначено, що неприбутковими установами є установи, створені органами державної влади України, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів, коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових установ як компенсація вартості отриманих державних послуг.

Приклад

Український транспортний університет є державним вищим закладом освіти і створений органом державної влади України — Міністерством освіти і науки України та зареєстрований як неприбуткова організація відповідно до абзацу «а» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону.

Університет за І півріччя 2003 року отримав доходи у вигляді:

—фінансування з бюджету (не підлягають оподаткуванню);

—спонсорської допомоги за навчання (не підлягають оподаткуванню);

—орендної плати та банківських відсотків — пасивні доходи (не підлягають оподаткуванню).

Абзацом другим п/п 7.11.13 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону визначено термін «пасивні доходи»: доходи, отримані у вигляді відсотків, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті.

Відповідно до п. 1.10 ст. 1 цього Закону до відсотків включається платіж за використання майна, отриманого в користування (орендні, у тому числі лізингові та рентні операції). Враховуючи викладене та згідно з чинним законодавством дохід неприбуткової організації від здачі в оренду власних приміщень вважається пасивним доходом.

Крім цього, університетом отримано доходи від надання платних послуг згідно з переліком платних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» від 21.01.97 № 38, які зараховувались до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) на утримання університету і тому згідно з абзацом другим п/п 7.11.8 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону не підлягають оподаткуванню.

Довідка: якщо установа (створена органом державної влади) створює відокремлене підприємство зі статусом юридичної особи, то зазначене підприємство згідно із Законом не підлягає реєстрації як неприбуткова установа.

Приклад

П’ятихатське районне підприємство ветеринарної медицини у Дніпропетровській області (згідно з КВЕД ветеринарна діяльність належить до розділу 85 «Охорона здоров’я») створено відповідно до Закону України «Про підприємства в Україні» і є структурним підрозділом державної ветеринарної служби на госпрозрахунку. Підприємство — самостійний господарюючий суб’єкт — має статус юридичної особи та здійснює виробничу діяльність. Створені підприємством госпрозрахунковий дохід та прибуток після сплати податків та інших обов’язкових платежів залишаються у розпорядженні колективу і використовуються відповідно до рішення трудового колективу. Бюджетне фінансування відсутнє. Таким чином, зазначене підприємство не може бути зареєстроване як неприбуткова установа або організація.

1.3. (0003) — органи місцевого самоврядування.

Ст. 140 Конституції України визначено, що місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селищ та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.2) також визначено, що місцеве самоврядування в Україні —це гарантоване державою право та реальна спроможність територіальної громади жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста самостійно або під відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.

Питання організації управління районами в містах належать до компетенції міських рад.

Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» визначено, що органи місцевого самоврядування є неприбутковими установами. Абзацом «а» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону визначено, що від оподаткування звільняються такі доходи неприбуткових установ, що отримані у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді коштів безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів, коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових установ як компенсація вартості отриманих державних послуг.

Приклад

Печерська районна Рада народних депутатів (секретаріат) створена розпорядженням Печерської районної державної адміністрації відповідно до ст. 53 Закону України «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве та регіональне самоврядування». Утримується за рахунок коштів місцевого бюджету та визнана неприбутковою організацією згідно з абзацом«а» п/п 7.11.1 Закону.

Печерська районна рада (секретаріат) за І півріччя 2003року отримала такі доходи:

—кошти місцевого бюджету (не підлягають оподаткуванню);

—доходи від приватизації житла (не підлягають оподаткуванню).

1.4. (0004) — установи, створені органами місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.